13.6.07

Lennonjohtajien koulutus alkaa Rovaniemellä


Kuva: Suomen tärkein lennonjohtoelin on Tampereen aluelennonjohto, vaikka kaikkihan ne ovat kovin tärkeitä

Alla on Rovaniemen kaupungin tämänaamuinen tiedote lennonjohtajien koulutuksen aloittamisesta Rovaniemellä yhteistyössä virolaisen Tartu Aviation Collegen kanssa. Teoriaopetus tapahtuisi Rovaniemellä ja simulaattorikoulutus Tartussa. Oppilailla on myös mahdollisuus opiskeluun Rovaniemen yliopistossa.

Lennonjohtajista, joilla on jotakin muutakin koulutusta, on aina kova pula. Esimerkiksi ilmailulakia tai järjestelmäsuunnittelua tuntevat lennonjohtajat ovat varsin tarpeellisia, mutta heitä tapaa harvoin jos koskaan.

Muutenkin lennonjohtajia on ollut aika ajoin vaikea saada innostumaan sellaisista halveksituista toimistotöistä kuin järjestelmäsuunnittelu, ilmatilansuunnittelu ja menetelmäsuunnittelu.

Lennonjohtajien palkat ovat niin hyvät lennonjohtolisineen, että toimistotöissä saatava huonompi palkka ei hevin innosta lähes pelkästään pikamuistinsa varassa jatkuvassa nyt-hetkessä eläviä lennonjohtajia. Työssä hiljalleen ruostunutta pitkänajanmuistia on tietysti vaikea saada puhdisteltua ja öljyttyä merkittävän ajatustyön vaatimalle tasolle, joten tilanne on aivan hyvin ymmärrettävissä, vaikka siitä valittaisikin.

Sama ongelma muuten esiintyy lentäjäpuolellakin. Sekä ilmavoimissa että lentoyhtiöissä lentäjät paljon mieluummin lentelevät taivaan tuulissa kuin istuvat hiljalleen leviävällä perseellään toimistossa, eikä heitä voi mitenkään ankarasti tästä paheksua.

Tartulaiset ilmoittavat tänään samasta asiasta omalla saitillaan otsikolla TLK ja Rovaniemi linna vaheline kavatsuste protokoll.

Daidalokselle tulee aina hyvä mieli, kun ilmailukoulutusasiat etenevät ja laajenevat. Paljon onnea ja menestystä Rovaniemen kaupungille ja Tartun ilmalukoululle.

Alla Rovaniemen tiedote kokonaisuudessaan:

"
Ilmailuakatemia Rovaniemelle

Tartossa toimiva Viron valtion ilmailuopisto aloittaa lennonjohtajien koulutuksen Rovaniemellä alkuvuodesta 2008. Kaupunki allekirjoitti asiaa koskevan aiesopimuksen Tartu Aviation College:n kanssa 13. kesäkuuta 2007.

Sopimuksen allekirjoittivat Ilmailuopiston rehtori, tohtori Villu Mikita ja kaupunginjohtaja Mauri Gardin. Sopimuksen mukaan opetusta annetaan Rovaniemellä ja Tartossa, jossa annetaan mm. simulaattorikoulutusta.

Tämän aiesopimuksen sopijapuolina olevien Tartu Aviation Collegen ja Rovaniemen kaupungin tarkoituksena on määrittää yhteistoiminnan perusperiaatteet. Tavoitteena on lennonjohtajakoulutuksen käynnistämiseen Rovaniemellä v. 2007 aikana TAC:n koulutuslupaan perustuen. TAC ja Rovaniemen kaupunki sitoutuvat pitkäjänteiseen keskinäiseen yhteistyöhön koulutuksen vakiinnuttamiseksi ja kehittämiseksi Rovaniemellä.

Tässä tarkoituksessa TAC ja Rovaniemen kaupunki aloittavat välittömästi yhteisen suunnittelun lennonjohdon koulutusyksikön, Arctic Air Traffic Management Academyn (AATMA) perustamiseksi läheisessä yhteistyössä Lapin yliopiston ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymän kanssa.

Rovaniemen ilmailuakatemiassa voi jatkossa suorittaa lennonjohtajan lupakirjan ja sen rinnalla voi opiskella Lapin yliopiston avoimessa yliopistossa ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymässä ilmailualaa tukevia aineita. Koulutus kestää kolme vuotta. Ilmailuakatemiaan opiskelemaan hyväksytään opiskelijoita Suomesta ja ulkomailta hakemusten ja soveltuvuustestien kautta. Opetus Ilmailuakatemiassa tapahtuu englannin kielellä. Vuoden 2008 alussa alkavaan koulutukseen otetaan 8–16 opiskelijaa. Opetustilat ovat Lapin yliopistossa.

Ilmailuakatemiasta valmistuneet saavat lennonjohtajan lupakirjan ns. opiskelijatasoisena. Työharjoittelujakson jälkeen opiskelija saa lennonjohtajan lupakirjan, joka on EU-määräysten mukainen. Ilmailuakatemia aloittaa lähivuosina opettajavoimien sallimissa rajoissa myös 1–2 viikon kurssien järjestämisen EU-alueen tarpeisiin.

Ilmailuakatemiasta on tarkoitus kehittää Rovaniemelle kansainvälinen ilmailualan opetus- ja tutkimuslaitos, josta voidaan väitellä tohtoriksi asti.

Lisätietoja

Rovaniemi/Ilmailuakatemia
Tartu Aviation College"

Ei kommentteja: