16.5.07

Unionin ilmailun yhtenäistämisongelmia

Kuva: Eurocontrol

Euroopan Unionin komissio on heinäkuussa 2004 julkaissut direktiivin Euroopan lennonjohtajien lupakirjoista, direktiivin nimi on (linkki pdf-muodossa) DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on a Community Air Traffic Controller Licence.

Yhteisten lupakirjamääräysten tarkoituksena on helpottaa lennonjohtajien siirtymistä maasta toiseen. Tämä on vielä nykyisin useimpien Unionin jäsenmaiden kannalta lähinnä utopiaa, esimerkiksi on vaikea uskoa, että Suomen ilmailuviranomaiset suostuisivat lähiaikoina hyväksymään muiden maiden lennonjohtajia Helsinkiin tai EFES:iin. Toisaalta sotilaslentojen johtaminen saattaisi tulla vaikeaksi, koska suomenkieltä ei juuri puhuta Suomen ulkopuolella, joten ilmavoimat vastustaisivat tällaisia suunnitelmia myös. Ja varmasti asiassa vedottaisiin suurella äänellä itsenäisyyteen, maan turvallisuuteen ja sen sellaisiin seikkoihin, ja varmaan muutakin puppua vastustukseksi löytyisi.

Toisaalta yhtenevät lupakirjamääräykset mahdollistavat ns. Functional Airspace Block (FAB)-ilmatilojen toteuttamisen tulevaisuudessa eurooppalaisen Single Sky-vaatimusten mukaisesti. FAB -ilmatiloja on tarkoitus perustaa yli valtiorajojen, eikä nykyisillä lentotiedotusalueiden (FIR) rajoillakaan tule olemaan uudessa ilmatilan jaossa suuta merkitystä.

Taka-ajatuksena on myös lennonjohtopalveluiden kaupallistaminen. Eli tavoitteena on mahdollistaa lennonjohtoyhtiöiden perustaminen ja kilpailuttaminen keskenään palvelun antamisesta. Tulevaisuuden lennonjohtajat voisivat sitten siirtyä näiden lennonjohtoyhtiöiden palkkalistoille sinne, missä maksetaan parasta palkkaa tai rahansa saa pienimmällä työllä. Tai mikä kenenkäkin mieltä tyydyttäisi.

FAB on tarkoitettu vain lennonjohtopalveluiden antamista varten, eli valtioiden oma vastuu niiden omasta ilmatilasta pysyy laillisesti ennallaan. Valtioiden välinen FAB-sopimus takaa sen, että ilmatilaansa naapurille luovuttava valtio voi luottaa vieraan valtion lennonjohtajien ammattitaitoon lennonjohtopalveluiden antamisessa. Ilmatilaa voidaan niiden avulla myös jakaa entistä paremmin liikennevirtojen mukaan ja näin eri aluelennonjohtojen työpainetta voidaan jossakin määräin jakaa tasaisemmin.

Tällaiset tilanteet eivät ole uusia. Mm. Saksan ja Sveitsin välillä on jo pitkään ollut sopimus Saksan eteläosan ilmatilan palvelusta, jota annetaan Sveitsin Skyguiden toimesta. Saksassa on tosin ollut Bodenseen onnettomuuden jälkeen poliittista melua siitä, että koko Saksan ilmatila tulisi saada saksalaisten itsensä johdettavaksi. Jopa Maastrichtin ylälennonjohdon (MUAC) tulevaisuus on tämän vuoksi vaarassa. Maastrichtin UAC:n nk. Hannover-lennonjohtosektorit ovat johtaneet lentoja Saksan pohjoisosissa jo pitkän aikaa, ja mm. tämän, ja tietysti keskeisen sijaintinsa, vuoksi Maastricht on nykyisin Euroopan vilkkain lennonjohtoelin.

Saksalaisten poliitikkojen uhkailu ilmatilansa kaappaamisesta on sekä Single Sky-suunnitelmien että Unionin yleisten periaatteiden vastainen.

Jos Saksa kaappaa ilmatilansa takaisin arvostetuilla maastrichtiläisillä lennonjohtajilla saattaa jopa loppua leipä.

Maastrichtin lisäksi Euroopassa oli tähän mennessä tarkoitus olla muitakin monikansallisia aleulenonjohtoja. Kaikki muut suunnitelmat ovat kuitenkin olleet vastatuulessa. Pohjoismaiden yhteisen aluelennonjohdon (NUAC) perustaminen Malmön aluelennonjohdon yhteyteen kukistui aikanaan lähinnä oman ilmailulaitoksemme pääjohtajan, Mikko Talvitien, kiivaaseen vastustukseen. Norja ei myöskään ollut pelkästään tyytyväinen yhteisiin suunnitelmiin. Ruotsi ja Tanska päättivät jatkaa projektia kahdestaan. Myös Keski-Euroopan aluelennonjohdon (CEATS) perustaminen on kukistumassa poliitikkojen vastustukseen.

Euroopan alueella on nykyisin lähes 60 aluelennonjohtoa (esimerkiksi USA:ssa niitä on vain parikymmentä paljon suuremmalla liikennemäärällä). IATA on ehdottanut eurooppalaisten aluelennonjohtojen lukumäärän vähentämistä viiteen (5), mutta Unionin ja EUROCONTROLin jäsenmaat ovat yhteisvoimin vastustamassa aluelennonjohtojen vähentämistä.

Ja vastaiskuna tällaiselle poliittiselle haihattelulle EU on siis keksinyt Single Sky-ohjelman ja Functional Airspace Block'it. Aika näyttää voittaako halu Euroopan yhdentymiseen vai valutaanko takaisin yhteisiä varoja tuhlaavaan, pienten aluelennonjohtojen Eurooppaan.

Ei kommentteja: